Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dong Yi szereplői

2011.07.09

 

Dong Yi szereplői

Színész neve

Szerepbeli név

A szerep ismertetése

1. sor: koreai hangul írás

2. sor: magyar átírás

1. sor: koreai hangul írás

2. sor: magyar szinkronfordítás (ahogy a filmben elhangzik)

Han Hjo-Joo

/Han Hjodzsu/

Choi Dong Yi / Choi Sook Bin

/Csve Dongi / Csve Szukbin/

Csve Hjovon lánya, Dongdcsu húga. A Zeneakadémia szolgálója, később az Udvari Számvevőszék udvarhölgye. A király szerelme, nagytiszteletű úrnő (őfelsége kegyeltje). Szukvon úrnőként királyi ágyas, a trónörökös édesanyja. Száműzik a múltja miatt, de később visszamegy a palotába fiával együtt. In Hjon királyné szavára Szuki úrnővé nevezik ki, a második szintre lép. Szukdzsong a legmagasabb királyi ágyasi szintre emeli, Szukbin úrnőként egyenrangú lesz Dzsáng úrnővel. A történet végén elhagyja a palotát, és a szegényeknek segít.

Kim Yoo-Jung

/Kim Judzsong/

Young Dong Yi

/fiatal Dongi/

Dongi fiatal korában

Ji Jin-Hee

/Csi Csinhi/

King Sukjong

/Szukdzsong király/

Korea uralkodója, több mint fél évszázadon át ült a trónon. Szukbin úrnő szerelme, In Hjon királyné, később In Hvon királyné férje. A koronaherceg és Joning herceg édesapja.

Bae Soo-Bin

/Be Szubin/

Cha Chun Soo

/Csá Csonszu/

Szukbin úrnő barátja, fogadott bátyja. A Penge Szövetség tagja, boncsegéd. A csendőrségen őrmester, később a Testőrség kapitánya. Száműzik a múltja miatt. Mikor visszatér a palotába, a Büntető Törvényszék vezetője lesz. A történet legvégén Őfelsége mellett marad, magasabb szintre lép.

Lee So-yeon

/I Szojon/

Jang Hee Bin/Jang Ok Jung

/Dzsáng Hibin/Dzsáng Okdzsong/

Dzsáng Hídzse húga, nagytiszteletű úrnő. Királyi ágyasként a koronaherceg édesanyja, az ország királynéja, majd árulója és végül királyi ágyas. Bűnei miatt halálra ítélik.

Park Ha-Sun

/Pak Haszon/

Queen Inhyeon

/Inhjon királyné/

In Hjon királyné Szukdzsong király felesége, a Belső Kör vezetője. Trón fosztott királyné, aki ártatlanul bűnhődik, majd visszatér státuszába. Pártfogoltjaként, húgaként kezeli Szukbin úrnőt. Szívbetegsége miatt meghal.

Jung Jin-Young

/Csong Dzsinjong/

Seo Jong-gi

/Szó Jonggi/

A Penge Szövetség elleni merénylet vezetője, csendőrkapitány. Dongi eltűnése után menesztik, később a Testőrség parancsnoka. Szukbin hű segítője, védelmezője. Mikor az úrnő elhagyja a palotát, Ő is távozik: a szegényeket oktatja harcművészetre.

Jung Dong-Hwan

/Csong Donghvan/

Oh Tae Suk

/Ó Teszuk/

Miniszterhelyettes, O Jun nagybátyja, O Tepung testvére, az ország árulója, száműzik, később megölik.

Lee Kye-In

/I Kjein/

Oh Tae Poong

/Ó Tepung/

A Zeneakadémia vezetője, O Teszuk testvére, O Hojang apja, az ország árulója, száműzik, később visszatérhet.

Choi Chul-Ho

/Cshö Csholho/

Oh Yoon

/Ó Jun/

Hadügyminiszter, főfelügyelő, csendőrparancsnok, a Büntető Törvényszék vezetője, O Teszuk unokaöccse, az ország árulója, száműzik.

Kim Yoo-Suk

/Kim Juszok/

Jang Hee Jae

/Dzsáng Hídzse/

Dzsáng úrnő bátyja, eleinte kereskedő. Testvérének segítségével csendőrtábornagy, később lefokozzák a Rendezvények Hivatalába. Az ország árulója, száműzik. Egy agyafúrt csellel visszatér a palotába. Bűnei miatt idővel halálra ítélik.

Son Il-Kwon

/Szon Ilkvon/

Hong Tae Yoon

/Hong Tejun/

O Jun katonája. Száműzik.

Shin Gook

/Szin Kuk/

Do Seung Ji

/Do Szungdzsi/

Állami tisztviselő, királyi titkár. A király egyik bizalmasa.

Na Sung-Kjoon

/Na Szonggjun/

Jung In Gook

/Dzsáng Inguk/

Miniszter, az anyakirályné és In Hjon királyné jó barátja, aki a legnehezebb órákban is mellettük állt.

Kim Dong-Yoon

/Kim Tongjun/

 

Shim Woon 

/Sim Untek/

Tudós, akit Üjdzsura száműztek. Szukbin úrnő hű segítője, később miniszterhelyettes.

Park Jung-Soo

/Pak Csongszu/

Queen Myeongseong

/Mjongszong királyné/

Szukdzsong király édesanyja, aki Dzsáng úrnő legnagyobb ellensége, őáltala hal meg.

Ahn Yeo-Jin

/An Jodzsin/

Court Lady Cho

/Csó udvarhölgy/

Dzsáng úrnő főudvarhölgye, a leggonoszabb udvarhölgy.

Kim Hye-Sun

/Kim Hjeszon/

Court Lady Jung

/Dzsong udvarhölgy/

Az Udvari Számvevőszék udvarhölgye, főnyomozó. Mikor Dzsángot megfosztják hatalmától, a letartóztatott Jó udvarhölgy helyett Ő lesz az Udvari Számvevőszék vezetője.

Kim So-Yi

/Kim Soi/

Court Lady Bong

/Bong udvarhölgy/

Az Udvari Számvevőszék udvarhölgye, főnyomozó. Mikor Dongi nagytiszteletű úrnő lesz, főudvarhölgyeként a Bongjong csarnokba megy. Kijelenti, hogy örökre vele akar maradni.

Im Sung-Min

/Im Szongmin/

Court Lady Yoo

/Jó udvarhölgy/

Az Udvari Számvevőszék főudvarhölgye, vezetője. Árulása miatt lefokozzák a 5-ös szintre. Dongi hű segítője lesz.

Jung Yoo-Mi

/Csong Jumi/

Jung-Im

/Dzsongim/

Az Udvari Számvevőszék udvarhölgye, Ő segít Donginak, nagyon jó barátok. Mikor Dzsángot megfosztják hatalmától, főnyomozó válik belőle, az 5. szintre lép

Kang Yoo-Mi

/Kang Jum/

Ae Jong

/Edzsong/

Az Udvari Számvevőszék udvarhölgye. Eleinte ki nem állhatja Dongit, legszívesebben megverné, később nagyon jó barátok lesznek, udvarhölgyeként a palotájába megy. A történet végén Joning koronaherceg főudvarhölgye lesz.

Oh Eun-Ho

/O Unho/

Shi Bi

/Sibi/

Az Udvari Számvevőszék udvarhölgye. Áruló, ezért lefokozzák a 9-es szintre, később Dongi segítője lesz.

Han Da-Min

/Han Tamin/

Eun Geum

/Ünküm/

Az Udvari Számvevőszék udvarhölgye. Áruló, ezért lefokozzák a 9-es szintre, később Dongi segítője lesz.

Lee Jung-Hoon

/I Csonghun/

Lee Jong Ok

/I Dzsongok/

-------------

Choi Jae-Ho

/Cshö Dzseho/

Park Do Soo

/Pak Doszú/

-------------------

Yeo Ho-Min

/Jo Homin/

Oh Ho Yang

/Ó Hojang/

O Tepung fia. A Zeneakadémia igazgatója, szerelmes Dongi-ba. Az ország árulójaként száműzik, később visszatérhet.

Lee Hee-Do

/I Hido/

Hwang Joo Shik

/Hváng Dzsósik/

A Zeneakadémia elöljárója, hivatalnoka. A kezdetektől jóban van Dongival, nagyon örül a lány sikereinek. Őfelsége "italcimborája". A Zeneakadémia igazgatója.

Lee Kwang-Soo

/I Kvangszu/

Park Young Dal

/Pak Jongdál/

Zenész, Dongi barátja, nagyon örül a lány sikereinek. Őfelsége "italcimborája".

Jung Sung-Woon

/Csong Szongun/

Choi Dong Joo

/Csve Dongdzsu/

Dongi bátyja, a Zeneakadémia alkalmazottja. A Penge Szövetség tagja, ártatlanul hal meg.

Jung In-Ki

/Csing Inki/

Kim Hwan

/Kim Hván/

Jós, ritkán tűnik fel.

Jung Ki-Sung

/Csong Kiszong/

----------

Kim Hván tanítványa.

Lee Sook

/I Szuk/

Lady Park

/Pak úrnő/

A Zeneakadémia vezetőjének a felesége. Jun úrnő ellensége.

Kim Hye-Jin

/Kim Hjedzsin/

Seol Hee

/Szolhí/

Kiszeng (kéjnő). Dongdzsu szerelme. Ő szöktette meg Gedorát, később az üjdzsei bordélyház főnökasszonya, visszatérvén a fővárosba bordélyházat üzemeltet. Dongi fogadott nővére.

Choi Ran

/Cshö Ran/

Lady Yoon

/Jún úrnő/

Okdzsong/Hibin, vagyis Dzsáng úrnő és Hídzse édesanyja. Bűnei miatt halálra ítélik.

Yeo Hyeon-Soo

/Jo Hjonszu/

Ge Dwo Ra

/Gedóra/

Dongi gyerekkori barátja, az újjáélesztett Penge Szövetség vezére. Halálra ítélik, mivel nemeseket gyilkolt.

Choi Soo-Han

/Cshö Szuhan/

young Ge Dwo Ra

/fiatal Gedóra/

Gedora fiatal korában.

Jung Eun-Pjo

/Csong Unpjo/

Gedora apja

A Penge Szövetség tagja, ártatlanul hal meg.

Jung Sun-Il

/Csong Szunil/

Park Doo Kyung

Pak Dokjáng (Han kamarás)

Királyi eunuch, nagyon pimasz, ugyanakkor rettentően szereti a királyt és Dongit.

Kwon Min

Cha Soo Taek

/Csá Szútek/

---------------

Choi Jong-Hwan

/Cshö Csonghvan/

Jang Mu Yeol

/Dzsáng Mujol/

Városparancsnok. A meggyilkolt Dzsáng Ikhon fia. A Büntető Törvényszék feje lesz, később aljas tettei miatt a királyné - Szukbin úrnővel karöltve - elfogató parancsot ad ki ellene és lefejezésre ítélik.

Lee Hyung-Suk

/I Hjongszok/

Geum/Yeoning prince (later King Yeongjo)

Güm/Joning herceg (később Jongdzso király)

Dongi és Szukdzsong második fia, herceg. Rendkívül okos és tehetséges. Később Jongdzso király, az utolsó epizódban koronázzák meg.

Yoon Chan

/Jun Cshan/

Prince Yoon

/Jun koronaherceg/

Szukdzsong király és Dzsáng királyné egyetlen fia, majdani Gjongdzsong király. Édesanyját megfosztják hatalmától, ismét király ágyas lesz, ez a cím azonban névleges.

Heo Yi-Seul

/Ho Jiszul/

Young Sun

/Jongszán/

Dzsáng úrnő udvarhölgye, az egyik leggonoszabb udvarhölgy. Fekete mágiát használ, hogy In Hjon királyné halálát sürgesse. Később megkapja büntetését.

Maeng Sang-Hoon

/Meng Szanghun/

Kim Goo Sun

/Kim Guszon/

Unhák-nak is nevezik. Rendkívül makacs ember, Szukbin úrnő nehezen tudja meggyőzni. Güm mestere.

Oh Yun-Suh

/O Jonszo/

Queen Inwon

/Invon királyné/

Inhjon királyné halála után ő a királyné. Karakteres személyiség. Eleinte ki nem állhatta Szukbin úrnőt, később megszerette. Örökbe fogadta Joningot, így biztosította a lehetőséget, hogy a fiúból koronaherceg váljék, kedvenceként tartotta számon.

Chun Ho-Jin

/Cshon Hodzsin/

Choi Hyo Won

/Csve Hjovon/

Dongi édesapja, boncsegéd. A Penge Szövetség vezére, ártatlanul hal meg.

Lee Jang-Yong

/I Csejong/

Jang Ik Heon

/Dzsáng Ikhon/

 

Főfelügyelő, meggyilkolják, Ő mutatta meg Donginak még kiskorában a kézjeleket, mielőtt meghalt volna. Dzsáng Mujol édesapja. 

Choi Il-Hwa

/Cshö Ilhva/

Seo Jung Ho

/Szó Dzsánghó/

Szo Jonggi főfelügyelő édesapja, miniszter. A történet elején veszti el életét.

Min Joon-Hyun

/Min Csunhjon/

-----------

-----------

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

What is a bracing blood power

(ABestgipseligh, 2018.08.01 10:35)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/commander-cialis-canada/

:-)

(dong yj, 2012.09.29 15:59)

A dong yi az a korona hecegnek a folytatàsa lehet ??????:-):-O